Aktualności

Szkolenia Lean

2020-09-07 13:20:53

Przy wdrażaniu produktów (narzędzi Lean) oferujemy szeroki pakiet szkoleń, obejmujący m. in. :
- zagadnienia LEAN,
- budowę konstrukcji modułowych i ich serwisowanie Lean System - podstawowe, zaawansowane m. in. karakuri,
- wdrożenie i użytkowanie robotów AGV,
- wdrożenie i korzystanie z systemu lokalizacji RTLS,
- wdrożenie i użytkowanie systemów typu PICK2LIGHT oraz eKANBAN
- wizyty benchmarkingowe,
- szkolenia dedykowane / indywidualne,
- gra symulacyjna,
- konsultacje,
- konferencje / seminaria.

szkolenia Lean
Pozostałe aktualności